Odtrucia Alkoholowe
tel.: 22 112 03 30

Na czym polega odtrucie alkoholowe?

Najważniejszą informacją, jaka powinna pojawić się w kontekście odtrucia alkoholowego jest to, że nie jest ono wystarczającą formą leczenia alkoholizmu. Odtrucie ma za zadanie złagodzenie dolegliwości związanych z zatruciem alkoholowym. Schemat takiego zatrucia przebiega następująco: w zaawansowanym stadium uzależnienia organizm domaga się coraz większych dawek alkoholu. Kiedy spada jego poziom we krwi, pojawiają się fizyczne i psychiczne dolegliwości, takie jak stany lękowe, kłopoty ze snem, objawy przypominające grypę, drgawki, znaczące obniżenie nastroju, z depresją włącznie. Dla zneutralizowania tego stanu, chory ponownie sięga po alkohol. Tak tworzy się pijacki ciąg, którego uzależniony nie jest w stanie samodzielnie przerwać. Trwa on nieustająco przez kolejne dni, a nawet miesiące. Nadużywanie alkoholu wytwarza w organizmie toksyny - wątroba podczas procesów metabolicznych próbuje je usunąć. Wraz z nimi wypłukiwane są także substancje odżywcze. Zmniejszony apetyt, a także torsje w czasie ciągu alkoholowego dodatkowo osłabiają uzależnionego. Tak wyjałowiony organizm źle przyjmuje kolejne dawki alkoholu, pojawia się groźba uszkodzenia istotnych organów, zwłaszcza wątroby. Domowe sposoby odtrucia są na tym etapie nieskuteczne. Fachowa pomoc lekarza jest niezbędna w momencie, gdy alkohol uniemożliwia codzienne normalne funkcjonowanie.

Głównym przeciwwskazaniem do odtrucia jest stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Wówczas podejmuje się w pierwszej kolejności działania mające na celu ratowanie życia. Aby rozpocząć zabieg odtruwania, chory musi wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie. W przypadku odmowy leczenia, lekarz poprzestaje na udzieleniu porad dotyczących dalszego postępowania.

Kiedy pacjent wyraża zgodę na rozpoczęcie niezbędnych procedur, lekarz przystępuje do działania. Początkowo ocenia stan ogólny uzależnionego. Pozwala to na ustalenie schorzeń pacjenta, ewentualnych przeciwwskazań i dobrania kolejnych procedur medycznych. Pozwala to na ustalenie najbardziej odpowiednich składników płynu infuzyjnego. Samo odtrucie polega na usunięciu z krwiobiegu szkodliwych substancji poprzez przetoczenie płynów (kroplówka). Podawane w niej leki mają także na celu zlikwidowanie dolegliwości związanych z piciem oraz regenerację organizmu. Wyrównane zostają zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej. Następuje znaczna poprawa samopoczucia uzależnionego, zazwyczaj udaje mu się spokojnie zasnąć.

Ostatnim krokiem jest porada lekarza dotycząca dalszego postępowania i ewentualnego leczenia.

Farmakologiczne odtrucie alkoholowe jest działaniem doraźnym i w żadnym przypadku nie jest wystarczające do zerwania z nałogiem. Po podjęciu decyzji o leczeniu uzależnienia, należy skonsultować się z odpowiednią do tego celu instytucją.


Baza wiedzy

Majaczenie alkoholowe

Majaczenie alkoholowe to stan zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenia i hospitalizacji. Objawy obejmują te opisane przy Alkoholowym Zespole Abstynencyjnym oraz zaburzenia świadomości i bardzo silnie wyrażony lęk oraz doznania psychotyczne. Delirium cechuje się bardzo dużą śmiertelnością.

Więcej

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, w skrócie AZA to stan chorobowy, który pojawia się przeciętnie od 12 do 24h po przerwaniu ciągu alkoholowego i zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości spożywanego alkoholu. Przeważająca większość AZA jest możliwych do usunięcia w warunkach domowych. Chorzy z AZA potrzebują odtrucia alkoholowego – przede wszystkim podania płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie środków uspokajająco-nasennych.

Więcej

Zapalenie trzustki

Zarówno przewlekłe i ostre zapalenie trzustki to stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem. Ostre zapalenie trzustki w co najmniej w 50 procentach jest spowodowane przewlekłym nadużywaniem alkoholu, natomiast przewlekłe zapalenie trzustki aż w 60-85%. Najczęstsze objawy, jakie mogą dać sygnał, iż trzustka pracuje nieprawidłowo to między innymi: silny ból brzucha, nudności i wymioty, wzdęcia, zaburzenia świadomości, duszność, przyspieszone tętno, bezmocz.

Więcej