Odtrucia Alkoholowe
tel.: 22 112 03 30

Nikt nie rodzi się alkoholikiem, czyli słów kilka o osobowości uzależnieniowej

Każdy z nas reprezentuje zbiór innych cech osobowości - nie ma dwóch identycznych osób. W związku z tym nie da się wyróżnić osób szczególnie podatnych na uzależnienia. Pomimo tego uzależnieni często posiadają pewne cechy, które są powtarzalne.

Można zatem przyjąć, że do uzależnienia mogą predysponować: impulsywność, drażliwość, niedojrzałość emocjonalna, kapryśność, brak samodyscypliny.

Łatwiej uzależniają się ponadto osoby ciągle poszukujące stymulacji, nowych doznań, które są skłonne do podejmowania zachowań ryzykownych. Impulsywność powtarza się wśród przeróżnych badań naukowych dotyczących predyspozycji do alkoholizmu jako tzw. czynnik ryzyka. Osoby bierne, ostrożne, przewidujące problemy i unikające sytuacji problemowych statystycznie rzadziej eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi oraz niechętnie kontynuują ich regularne używanie. Oczywiście ze zwykłego doświadczenia życiowego wiemy, że alkoholizm dotyka także osób nieśmiałych, zagubionych, dla których alkohol jest sposobem na radzenie sobie z odrzuceniem, stresem, samotnością itp. W procesie badania uzależnień zauważa się także zjawisko genetycznej skłonności do alkoholizmu. Synowie uzależnionych ojców mają większą tolerancję alkoholu i zwiększoną predyspozycję do choroby alkoholowej. Charakterystyczne jest też dla „dziedziczności” alkoholizmu jest mniejsze odczucie objawów zatrucia alkoholowego. Zdarza się także minimalne bądź żadne odczucie objawów pointoksykacyjnych, zwanych potocznie kacem. Kiedy intensywne spożycie alkoholu nie przynosi ze sobą konsekwencji dnia następnego, pijący łatwiej się uzależnia od osób, u których objawy zatrucia alkoholowego są nasilone.

Wieloletnie badania psychologów dowodzą, że osoby uzależnione także wyróżniają się na tle zdrowej społeczności. Nie są to cechy stałe dla całej grupy alkoholików, ale powtarzają się dosyć często.

Badania naukowe wskazują na fakt, że alkoholicy często mają zafałszowany obraz samych siebie. Sami często uważają się za osoby towarzyskie i żywiołowe. Alkoholicy często są wręcz duszami towarzystwa, napełniają kieliszki, inspirują picie alkoholu przez innych. Dlatego z czasem alkoholicy koloryzują opowieści dotyczące imprez, bagatelizują negatywne skutki alkoholu, idealizują swoje dokonania.

Z drugiej strony częściej wątpią w swoje możliwości, opisują siebie przy użyciu negatywnie nacechowanych przymiotników. W obrazie świata widzianym oczyma alkoholika to inni są bardziej wytrwali, silni i skuteczni, a uzależniony nie wykazuje potrzeby uporządkowania, wytrwałości. Alkoholicy często mają trudność z długofalową realizacją powziętych planów, szybciej się wycofują, oczekują niemal natychmiastowej gratyfikacji za wykonaną pracę. Podczas terapii uzależnień charakterystyczne jest, że pierwszym krokiem do wyleczenia jest nauczenie chorego odpowiedzialności za swoje własne życie. Alkoholicy bowiem mają tendencję do zrzucania odpowiedzialności za swoje picie na innych – szefa, żonę, a nawet zjawiska atmosferyczne. Terapeuci zauważają, że uzależnieni często stosują na opisanie swojego uzależnienia słów w formie bezosobowej: wypiło się, zrobiło się.

Na drodze do wyzdrowienia niezależnie od indywidualnych cech ii predyspozycji alkoholowych, leczenie opiera się na pracy nad własnym widzeniem świata, silną wolą, a przede wszystkim: wzięciu odpowiedzialności za własne decyzje i postępowanie.


Baza wiedzy

Halucynoza alkoholowa ostra

Halucynoza alkoholowa ostra podobnie jak delirium pojawia się po przerwaniu wielomiesięcznego - wieloletniego ciągu picia. Jest ona drugą co do częstości występowania psychozą alkoholową i towarzyszy pozostałym objawom AZA. Objawami jej są halucynacje słuchowe. Stan halucynozy wymaga pilnego leczenia i hospitalizacji.

Więcej

Paranoja alkoholowe

Paranoja alkoholowa rozwija się u mężczyzn w nieco mniej nasilonym stopniu uzależnienia od alkoholu, zwykle po 40 roku życia. Przybiera formę charakterystyczną dla paranoi, czyli w logiczny sposób uporządkowanego systemu urojeń. Niektórzy określają tę formę paranoi Zespołem Otella lub obłędem zazdrości.

Więcej

Marskość wątroby

Przyczyny marskości wątroby są bardzo różnorodne i mogą współwystępować u jednego pacjenta. W świecie zachodnim najbardziej powszechnymi przyczynami są przewlekłe nadużywanie alkoholu i zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV). Dzienna dawka alkoholu, która powoduje marskość, jest różna - średnio 3–4 drinki dziennie u mężczyzn, albo 2–3 u kobiet.

Więcej