Odtrucia Alkoholowe
tel.: 22 112 03 30

Samotność w związku, czyli o współuzależnieniu

Zjawisko współuzależnienia, zwanego też koalkoholizmem, zaczęło być badane zaledwie kilkanaście lat temu. Przez długi czas przyczyn współuzależnienia upatrywano przede wszystkim w stresie wynikającym z długotrwałego przebywania z osobą uzależnioną. Współczesne badania kładą jednak nacisk na cechy osoby współuzależnionej, takie jak: pewien brak dojrzałości, skłonność do niewłaściwego reagowania na problemy, sytuacje życiowe czy niewłaściwe postępowanie innych osób. Przebywanie z uzależnionym nasila cechy tej osobowości. Ponadto nawet wyleczenie z alkoholizmu nie znosi objawów u współuzależnionego. Badacze zagadnienia wskazują na to, że współuzależniona (zazwyczaj kobieta) staje się niemal lustrzanym odbiciem alkoholika - jest uzależniona od osoby pijącej.

Najczęstsze objawy fizyczne i psychiczne spotykane u współuzależnionych ze względu na swoją niespecyficzność wymagają odniesienia do szerszego kontekstu. Należą do nich: zaburzenia snu, kłopoty ze zdrowiem, zmęczenie, zaburzenia łaknienia, poczucie zagubienia, zmienne nastroje, niezdolność do podejmowania decyzji, zmienne nastroje, zachowania kompulsywne, poczucie chaosu, utrata kontroli nad swoim zachowaniem, brak dbałości o siebie, zaburzone kontakty z innymi ludźmi - rozluźnienie więzi rodzinnych,ale też branie odpowiedzialności za innych, pouczanie, zajmowanie się cudzymi sprawami bardziej niż swoimi, nadopiekuńczość, obwinianie innych za swoje problemy.

Do typowych objawów współuzależnienia wynikających z życia z osobą uzależnioną należą: całkowite skupienie się na problemach alkoholika, poddanie się rytmowi jego dnia, kontrolowanie, nieskuteczne namawianie alkoholika do zmiany zachowań, podjęcia leczenia, zachowania agresywne: poniżanie alkoholika, wypominanie, oskarżanie, moralizowanie, zachowania kompulsywne, poczucie bezsilności, zobojętnienia, brak poczucia bezpieczeństwa.

Działanie osoby współuzależnionej opierają się w istocie na zaprzeczaniu problemowi, tolerowaniu destrukcyjnych zachowań alkoholika i solidarnym ponoszenia razem z nim ich konsekwencji, co umożliwia dalsze trwanie rodziny w niezmienionym stanie. Często rodziny dokładają wszelkich starań, żeby ukryć problem przed światem. Osoby współuzależnione dla wyrwania się z zamkniętego kręgu alkoholizmu potrzebują wsparcia psychologicznego.

W terapii współuzależnionych nacisk kładzie się przede wszystkim na następujące kwestie: zmiana stereotypów myślenia o chorobie alkoholowej, uświadamianie alkoholika o jego problemie i żądanie rozpoczęcia leczenia, uwolnienie siebie od odpowiedzialności za picie alkoholika, obrona przed destrukcją, zaprzestanie działań mających na celu ułatwienie alkoholikowi picia.


Baza wiedzy

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, w skrócie AZA to stan chorobowy, który pojawia się przeciętnie od 12 do 24h po przerwaniu ciągu alkoholowego i zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości spożywanego alkoholu. Przeważająca większość AZA jest możliwych do usunięcia w warunkach domowych. Chorzy z AZA potrzebują odtrucia alkoholowego – przede wszystkim podania płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie środków uspokajająco-nasennych.

Więcej

Kac

Kac (Zespół drugiego dnia, Katzenjammer) to inaczej złe samopoczucie pojawiające się kilka godzin po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu. Etanol zawarty w napojach alkoholowych odpowiada za stan tzw. upojenia alkoholowego. Picie alkoholu modyfikuje jednak metabolizm organizmu, gdyż jest on wydalany praktycznie w całości w postaci zmienionej. Kac zwykle nie wymaga leczenia, czasem jednak w przypadku nasilonych dolegliwości pacjenta należy nawodnić i podać leki objawowe.

Więcej

Zapalenie trzustki

Zarówno przewlekłe i ostre zapalenie trzustki to stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem. Ostre zapalenie trzustki w co najmniej w 50 procentach jest spowodowane przewlekłym nadużywaniem alkoholu, natomiast przewlekłe zapalenie trzustki aż w 60-85%. Najczęstsze objawy, jakie mogą dać sygnał, iż trzustka pracuje nieprawidłowo to między innymi: silny ból brzucha, nudności i wymioty, wzdęcia, zaburzenia świadomości, duszność, przyspieszone tętno, bezmocz.

Więcej